Teknik Not 1: Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması İşleyişi ve Riskli Ürün Analizi

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması İşleyişi ve Riskli Ürün Analizi*

Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı

TÜBİTAK 1001 Programı tarafından desteklenen 121K522 no’lu “Avrupa Yeşil Mutabakatı: Türkiye İçin Tehdit ve Fırsatlar, Uluslararası Kapsamlı ve Dinamik Genel Denge Analizi” başlıklı proje kapsamında hazırlanan teknik nota ulaşmak için tıklayınız

 

 

 

 

 

*Bu çalışma, Tübitak-SOBAG tarafından desteklenen 121K522 nolu "Avrupa Yeşil Mutabakatı: Türkiye İçin Tehdit ve Fırsatlar, Uluslararası Kapsamlı ve Dinamik Genel Denge Analiz” başlıklı proje bulgularına dayanmaktadır.  Yazarlar, proje desteği için Tübitak_SOBAG’a teşekkür borçludur.