Hakkımızda

Paris Anlaşması 1.5 Derece Hedefi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı

Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), 2010-2020 yılları arası dünya ortalama sıcaklığının 14,7 derece olarak tespit edildiğini, bu sıcaklığın da 20. yüzyıl ortalamasının 0,8 derece üstünde olduğunu kaydetti.

Bu durumda, gezegenimizin sıcaklığını 15 derece civarında tutabilmek için ısınmaya neden olan CO2 ve diğer sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasının öncellenmesi gerekmektedir. Bilim insanları söz konusu sınırı, karbon bütçesi diye tanımlamaktadır.

Hesaplamalara göre 1.5 0C derece ile tutarlı karbon bütçesi 2 trilyon ton karbon dioksit eşleniği olarak belirlenmiştir. Sanayi devriminden bu yana söz konusu karbon bütçesinin 1.5 trilyon tonluk bölümünün insanlık tarafından harcandığı; geri kalan 500 milyar tonluk bütçenin de tedbir alınmaz ise önümüzdeki 10 yıl içerisinde tüketileceği öngörülmektedir.

Bu gerçeklerden hareketle Avrupa Birliği (AB), Aralık 2019’da Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM-European Green Deal) çerçevesinde yepyeni bir üretim ve tüketim deseni stratejisine geçiş planını ortaya koymuştur. 

Söz konusu plan çerçevesinde AB, sanayi, tarım, enerji ve tüketici davranışlarını dönüştürmek amacıyla gezegenimizi tehdit eden iklim değişikliği ve çevre kirliliği sorunlarıyla mücadeleyi, Avrupa toplumunun ve siyasetinin merkezine aldığı bir stratejiyi izleyeceğini duyurmuştur. 

AYM planlaması doğrultusunda AB üyesi ülkelerin 2050 yılına kadar “net sıfır karbon emisyonlu” bir ekonomik yapıya dönüştürülmesi hedeflenmektedir. AYM stratejisi bir sanayileşme ve enerji dönüşümü planlaması olduğu kadar, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun tanımıyla insan onuruna yakışır yeşil işler (green, decent jobs) odaklı bir istihdam projesi olarak görülebilir.  Bunların ötesinde Avrupa Birliği AYM perspektifini merkeze alan bir iklim diplomasisi yürütmek suretiyle, küresel sera gazlarının azaltılmasında etkili bir oyuncu haline gelmeyi ve iklim değişikliği ile küresel çapta yürütülecek mücadelenin liderliğini üstlenmeye hazırlanmaktadır.

Dolayısıyla, Avrupa Birliği’nin AYM ile ilan etmeye hazırlandığı dönüşümler, sadece AB coğrafyası ile sınırlı bir strateji olmakla kalmayıp tüm küresel ekonomik ilişkilerde yepyeni tasarım, tehdit ve fırsatları ortaya çıkartacak bir girişim olarak değerlendirilmelidir.

“Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele üzerine yaratıcı bir söylem geliştirmeye ihtiyacı vardır.” tespiti ekoloji ve iklim krizi yazınında sıkça dile getirilmektedir. 

Yeşil_İz Platformu, AYM stratejik dönüşümünün Türkiye için yaratacağı tehdit ve fırsatları analiz ederek; Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelesinde, ülkenin ekonomik, sosyal ve çevresel koşullarına uygun yaratıcı söylemler ve çözümler tasarlamayı amaçlamaktadır. Türkiye’nin uluslararası iklim krizi mücadelesine katkı veren önerileri dikkate alacak olan Platform Türkiye’nin çevre ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınma strateji seçeneklerini veri ve bilimsel bulgulara dayanarak araştıracaktır.  Platform, politika yapıcıların ve ilgili paydaşların görüş ve önerileri ile Türkiye için en verimli sonuçları kamuoyunun dikkatine sunmayı hedeflemektedir.

Ekibimiz

Prof. Dr. A. Erinç Yeldan

Proje Yürütücüsü Kadir Has, Makroekonomik genel denge modelleri; uluslararası ekonomi, kalkınma ve büyüme ekonomisi

Prof. Dr. Ebru Voyvoda

Araştırmacı, ODTÜ, Makroekonomik genel denge modelleri, endüstriyel ekonomi, kalkınma ve büyüme ekonomisi

Prof. Dr. Sevil Acar

Araştırmacı, Boğaziçi, Çevre ekonomisi; enerji politikası; iklim değişikliği; kalkınma ve büyüme ekonomisi

Doç. Dr. Ahmet A. Aşıcı

Araştırmacı, İTÜ, Çevre ekonomisi, Girdi Çıktı metodolojisi, kalkınma ve büyüme

Bahar Özay

Araştırmacı, Boğaziçi Üniversitesi, Sürdürülebilir ve Yeşil Finans, Politika Yapımı ve Politika Girişimciliği, İklim Politikaları, Sürdürebilir Kalkınma için Eğitim

Sümeyye Karabacak

Bursiyer, Yüksek lisans öğrencisi, Kadir Has, Ekonomi Bölümü

Çağdaş Yalçınkaya

BURSİYER, YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ, KADİR HAS, İKTİSAT BÖLÜMÜ, POLİTİK İKTİSAT

Begüm Aydın

BURSİYER, DOKTORA ÖĞRENCİSİ, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, ÇEVRE BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Can Portakal

Bursiyer, lisans öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü

Bingül Satıoğlu

Bursiyer, Doktora Öğrencisi, Kadir Has Üniversitesi, Ekonomi Bölümü.

Ali Efe Sel

Bursiyer, Lisans Öğrencisi, Kadir Has Üniversitesi, Ekonomi Bölümü,