A Proposal for Refining the Calculation of sectoral CBAM Tax Rates

TÜBİTAK 1001 Programı tarafından desteklenen 121K522 no’lu “Avrupa Yeşil Mutabakatı: Türkiye İçin Tehdit ve Fırsatlar, Uluslararası Kapsamlı ve Dinamik Genel Denge Analizi” başlıklı proje kapsamında hazırlanan çalışmaya erişim için: A Proposal for Refining the Calculation of sectoral CBAM Tax Rates